Politica Italiana

Bij iedere nieuwe verkiezingen (en die zijn er vaak in Italië!) zijn er weer een aantal kersverse partijen in het leven geroepen. Zodra de dames en heren van de Politica Italiana (bijna duizend) zitting hebben genomen in het parlement, beginnen de machtspelletjes. Wie steunt wie en tegen welke prijs? Waarom stappen zoveel parlementariers gedurende een kabinet over naar een andere partij? Soms zelfs meerdere keren. Wie ziet er tussen de bomen het bos nog? Hoe zit het parlement er na de grote constitutionele hervormingen er uit?

Ik leg het u graag uit, want politiek is een passie van mij en de Italiaanse politiek een bijster interessant spel. Als je eenmaal de spelregels kent...